انواع صفحه LED

انواع صفحه LED

انواع صفحه LED

تلویزیون ها با نور دهی پس زمینه edge type و direct type

برگشت به بالا